Seçimle ilgili notlar: 5 günlük bir atölye çalışması / eğitmenleri olan gruplarda çalışma – 5. Gün

Bu oturumda, tüm antrenmanı özetleyeceğiz ve son stratejiyi oluşturacağız.

Kurum için önerilen bir eylem ve prosedür paketi, yeni teknolojilerin gerekli değişiklikleri ve uygulanması için geliştirilen ortak stratejinin bir ürünü olarak geliştirilmelidir. Böyle bir paket kurumun tamamı tarafından belirtilmeli ve desteklenmelidir. Yeni teknolojilerin uygulanmasının her aşamasında tüm paydaşların faaliyetleri hakkında bilgi planlanmalıdır.