Seans yaklaşık 3.5 saatlik bir süre ile yüz yüze yapılır. Yöntem: grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma

Öğrenme hedefleri

  • BİT tanıtım stratejisini planlamak
  • Uygulama BİT stratejisinin araçlarını geliştirmek
  • BİT’i kuruma tanıtmak için bir eylem planı geliştirmek

Öğrenme çıktıları

ÖÇ1: Yöneticiler, dijitalleşme stratejisinin uygulanması ile ilgili ihtiyaçları tanımlayabilecektir.

ÖÇ2: Yöneticiler daha bilinçli bir şekilde strateji gliştirecek

ÖÇ3: Yöneticiler, kurumda uygulanacak etkinlikleri tasarlayabilecektir.