Sonuçların sunumu

VMOSA’nın sunumu uygulama örneği (Lodz’da DAE Strateji eğitimi, Ocak 2019)