Kurumunuzdaki belirli konular hakkında tartışın ve karar verin:

Vizyonun, misyonun, temel değerlerin, amaçların ve hedeflerin nedir?

  • Vizyon

Bir vizyon ifadesi, ulaşmak istediğiniz şeyin zihinsel bir resmidir. Bunu karışık veya karmaşık yapmayın. Bir vizyon ifadesi yeterince basit olmalıdır, böylece anlamını “zihninizin gözünde” tutabilirsiniz.

  • Misyon

Bir misyon ifadesi vizyonunuzu nasıl elde edeceğinizi tanımlar. Bu bir eylem ifadesidir ve genellikle “mek” ekiyle biter.

Daha basit olması gerekir, böylece fikri aklınızda kolayca tutabilirsiniz.

  • Temel değerler

Temel değerler, ticari faaliyetlerinizde uyguladığınız standartlardır. Örnekler arasında etik, çevre sorunları, çalışma standartları vb.

Görev tanımına ek olarak, proje için amaç ve hedeflerinizi belirtmek isteyebilirsiniz.

  • Hedefler

Hedef, projenizin vizyonunu başarmak için neye ihtiyacınız olduğunu gösteren genel bir ifadedir.

  • Hedefler

Amaç, hedeflerinize ve vizyonunuza ulaşma yolundaki ilerlemenizi ölçmek için kullanılan zamana duyarlı belirli bir kilometre taşıdır.