Amaç: Problem Çözme, İletişim

İdeal grup boyutu: Küçük veya büyük grup

Süre 30 dakika

Gerekli malzemeler: IstvanBanyai’den zoom

Her katılımcıya IstvanBanyai’nin kitabı Zoom’dan bir resim dağıtın. Katılımcıların yalnızca kendi fotoğraflarına bakabileceklerini vefotoğraflarını başkalarından gizli tutabileceklerini açıklayın. Ekipler, resimleri doğru sıraya koymak için birlikte çalıştıklarından, katılımcılar fotoğraflarını incelemeli ve başkalarına anlatmak için ellerinden geleni yapmalıdır.

Bu etkinlik, katılımcıları birlikte çalışmaya ve ortak hedefe ulaşmak için birbirleriyle iletişim kurmaya zorlayarak onların problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Aynı zamanda doğal liderlerin görevleri en etkin biçimde yerine getirmelerine ve sorumluluk almalarına izin verir.

Bu problem çözme alıştırması, katılımcılara bir takımda çalışmayı öğretir ve “bölüm” çalışmasını gösterir: katkıları her zaman açık olmasa da, her bireyin daha büyük bir takım çalışmasına katkıda bulunduğu kavramı. Etkinlik en iyi şekilde, çeşitli roller üstlenen çok sayıda örgütsel bölümden katılımcıları içerdiğinde çalışır.

IstvanBanyai Zoom tekniği sadece bir örnek.Aynı şekilde başka kaynaklar da kullanabilirsiniz.

https://www.smartsheet.com/top-team-building-games-experts-share-their-favorites

Zooms etkinlik özeti.Uygulama örneği (Lodz, Ocak, 2019’da DAE Strateji eğitimi)