Seçimle ilgili notlar: 5 günlük bir atölye çalışması / eğitmenleri olan gruplarda çalışma – 2. gün

Atölye çalışmaları – Aşağıdaki soruların cevaplarını hazırlayın:

– Bizim neyimiz var? – Kurumun kaynaklarını bilmek ve nasıl kullanılacağını bilmek (onları faydalı kılmak) – İnsan ve donanım olarak her iki bakımından da ele alınmalıdır