Bir ders yüz yüze yaklaşık 3-5 saat sürer. Yaklaşım mümkün olduğunca Pratik olmali ve %80 uygulama ve %20 teori olarak ayarlanmalıdır.

Çalıştayın görevleri, soruların cevaplarını hazırlamayı amaçlamaktadır:

  • Bizim neyimiz var? – kurumun kaynaklarını bilmek ve nasıl kullanılacağını bilmek (onları faydalı kılmak)
  • Ne yapmak istiyoruz?
  • Zaten sahip olduklarımıza ek olarak neye ihtiyacımız var?
  • Nereden bulabiliriz?
  • Nasıl işbirliği yapabiliriz?

Görev kümesini tamamladıktan ve analiz ettikten sonra bir eylem planı geliştirilebilir.

Yöntemler: grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, kurumda neden yeni teknolojilerin uygulanması gerektiği, takım oluşturma ve strateji oyunlarının tartışılması.

Öğrenme hedefleri

  • BİT’i yönetme ve şirkete entegre etme konusundaki güveninizi nasıl geliştireceğinizi anlamak
  • Ne tür eylemlerin gerekli olduğunu bilmek
  • Kurumda BIT teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması için bir yol hazırlamak (Eylem planları)

Öğrenme çıktıları

ÖÇ1: öğrenciler teknolojik değişimi destekleyen bir ortak çalışma ekibinin yapısını nasıl organize edeceklerini bilecekler

ÖÇ2: öğrenciler kendi potansiyellerini ve kurumlarının kaynaklarını nasıl tanıyacaklarını bilecekler

ÖÇ3: Amaçlanan faaliyetlerin bir yol haritası ve takvimi tasarlanacaktır. Kurum içerisinde yeni katılım odaklı iletişim kalitesi oluşturulacak ve ihtiyaçların anlaşılması üzerinde durulacak