Bir ders yüz yüze yaklaşık 3,5 saat sürer. Yaklaşım mümkün olduğunca Pratik olmali ve %80 uygulama ve %20 teori olarak ayarlanmalıdır.

Bu oturum en teorik ve muhtemelen en sıkıcı olanı. Bunu sunmanın iyi bir yolu, bir sınav yapmak (örneğin, Kahoot! Veya Quizizz ile) ve öğrenciler konu hakkındaki kendi bilgilerini değerlendirirken içeriğe devam etmektir.

Öğrenme Hedefleri

  • Fikri mülkiyet için ortak yasal çerçeveyi bilmek
  • Açık lisansların kullanımını anlamak
  • Diğer materyallerin yeniden toplanma imkânlarını anlamak.

Öğrenme Çıktıları

ÖÇ1: Öğrenci başkalarının materyallerini ne zaman ve hangi koşullarda kullanabileceklerini bilecektir.

ÖÇ2: Öğrenci fikri mülkiyetlerini koruyabilecektir