Verileri filtreleme ve sıralama

Google E-Tablodaki formülleri kullanmak kolay olsa da, verilerle hemen hemen her türlü işlemi hesaplamak için hayatımızı daha da kolaylaştıracak bazı özellikler var. Örneğin, bu alışveriş listesini hayal edelim:

Şekil 12: Elektronik tabloda veri örneği

Aktivite 4: Öğrencilerin arayüzü incelemelerini ve yollarını bulmalarını sağlayın. Verileri fiyata göre sıralamalarını isteyin (İpucu: imleci C sütununa getirin ve ardından Veri -> Sayfayı C Sütuna Sırala’ya gidin).

Peki ya verileri birkaç kez sıralamamız gerekirse? Fiyata göre nasıl sipariş verebiliriz? Tarih sırasını nasıl tersine çevirebiliriz? Sadece bazı verileri nasıl gösterebiliriz? Bunları kolayca yapabiliriz: Sadece bir filtre oluşturarak.

Şekil 13: Filtre oluşturma

Filtre oluşturmak için verilerimizi seçmeli ve Filtre oluştur düğmesine basmalıyız. Başlıkların olup olmadığını otomatik olarak algılar.

Şekil 14: Elde edilen filtre.

Başlıkların sağındaki simgelere dikkat edin.

Artık masamızın verilerini sıralamamız veya filtrelememiz kolaylaştı. Şekil 15’te, artan veya azalan bir şekilde (1) nasıl tablomuzu sıralayabileceğimizi görebiliriz, bir duruma göre filtreleyebiliriz (yani, değer diğerinden büyük veya tarih diğerinden daha önceki) (2) ya da değerlere göre filtreleyip sütun oluşturabiliriz (3).

Şekil15: Filtreleme

Metni verilere dönüştürme

Bazen, elektronik tablolarda çalışamayacağımız veriler vardır, çünkü bunlar sayısal değildir veya bir hücrede birden fazla bilgi parçasına sahiptir. Örneğin:

Şekil 16: Kalabalık hücre örneği

Şekil 16’da, adların virgülle ayrıldığı bir sütuna (Ad) ve yaşlarının tahmini minimum ve maksimum değerlerini gösteren başka bir sütuna (Yaş aralığı) sahibiz. Bu verilerle çalışamıyoruz: adıyla sıralayamayız ve minimum ya da maksimum değerlerle hesaplamalar yapamayız.

Etkinlik 5: Öğrencilerinize bu sorunu nasıl çözeceklerini sorun. Kaç alternatif çözüm olduğunu görün.

Metni sütunlara bölme olanağımız var. İhtiyacımız olacak yeni sütunlar kadar sağa boş sütunlar bırakmak önemlidir. Ardından Veri -> Metni sütunlara böl ve ayırıcıyı seçeriz. A sütununda, ayırıcı virgül olur; C sütununda olduğu gibi bir çizgi ile ayrılır.

Şekil 17: Sütunlara bölme

Şimdi yeni sütunların başlıklarını değiştirebilir ve yeni verilerle çalışabiliriz.

Aktivite 6: Öğrencilerinize pratik yapmak için birkaç dakika ayırmak ve izin vermek için farklı sütunlarla benzer bir dosya oluşturun.