Yeni bir insan devrimi hakkında konuştuğumuz değişen bir dünyada, eğitim aynı hızla gelişmelidir. Yetişkin öğrencilerle çalışırken, teknolojik ilerlemenin yararını, gerekliliğini ve önemini görmeleri önemlidir.

Yetişkin Eğitimi Dijitalleştirmeye Yönelik Stratejiler Yetişkin eğitim merkezlerine, eğitimcilere sunulan yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, analog, eski moda tekniklerden modern bir yaklaşıma geçmelerini sağlayan bir stratejiyi uygulamak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

5 farklı ülkeden gelen 7 katılımcının ortaklığıyla, Yetişkin Eğitiminde Dijitalleşmeye Yönelik Stratejiler, yetişkin eğitiminde yeniliğin geliştirilmesi için Avrupa Birliği Erasmus Programı Temel Eylem 2 kapsamında finanse edilmektedir. Ortaklık Inercia Digital (koordinatörler, İspanya), Sinergia Società Cooperativa Sociale (İtalya), ConsorzioLavoro e Ambiente (İtalya), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Polonya), Casa Corpului Didactic Teleorman (Romanya), İspanya(İspanya), Halk Eğitim Merkezi (Türkiye) ’den oluşur.

Projenin ana sonucu olan bu rehber, yetişkin eğitim merkezi liderlerinin hem idari personelini hem de öğretmenlerini dijitalleşme stratejisini planlamak ve uygulamak için nasıl eğitecekleri konusunda gerekli eğitimi içermektedir.

You can also download it here:

Table of contents