Sesiunea este directă, cu o durată aproximativă de 3,5 ore. Sesiuni de instruire pentru manageri: recunoașterea potențialului organizațional al instituției. Recunoașterea convingerilor, intențiilor și resurselor participanților – elevii au convingeri cu privire la rolul tehnologiei în învățare care are impact asupra modului în care utilizează tehnologia.

Metode: lucrul în grup, discuții.

Obiective de invățare

  • Planificarea unei strategii de introducere a TIC (Planul de acțiune)
  • Structura viitoarei activități de cooperare și de urmărire
  • Să înțeleagă strategia finală

Rezultatele învățării

LO1: Managerii vor putea planifica și executa acțiunile necesare implementării strategiei de digitalizare

LO2: Managerii vor putea să stabilească obiectivele fiecărei activități

LO3: Managerii vor putea crea o strategie finală