Sesiunea este directă, cu o durată aproximativă de 3,5 ore. Metode: lucrul în grup, brainstorming, discuții.

Obiective de invățare

  • Planificarea unei strategii de introducere a TIC
  • Dezvoltarea instrumentelor de implementare a strategiei TIC
  • Elaborarea unui plan de acțiune pentru introducerea TIC în instituție

Rezultatele învățării

LO1: Managerii vor putea defini nevoile în ceea ce privește implementarea strategiei de digitalizare.

LO2: Managerii vor avea o strategie mai conștientă

LO3: Managerii vor putea să proiecteze activități în instituție