Lucrați ca un grup: toți colaboratorii elaborează planul de acțiune pentru instituția / organizația dvs.

După ce dați un set de instrucțiuni, dați participanților participanți timp pentru a trece peste instrucțiunile pentru a vă asigura că toată lumea înțelege ce trebuie să facă.

Planul de acțiune (ce schimbare se va întâmpla, cine va face ceea ce atunci când va face acest lucru)

  • Etapa (etapele) de acțiune: Ce se va întâmpla
  • Persoana responsabilă: Cine va face ce
  • Data de completat: Timpul fiecărei etape de acțiune
  • Resurse necesare: Resurse și suport (atât ceea ce este necesar cât și ceea ce este disponibil)
  • Bariere sau rezistență și un plan de depășire a acestora!
  • Colaboratori: Cine altcineva ar trebui să știe despre această acțiune

În fiecare centru educațional ar trebui să fie numit un ambasador responsabil cu punerea în aplicare a strategiei de digitalizare.