Sesiunea este față-în-față, cu o durată aproximativă de 3,5 ore. Pentru a lucra eficient într-o echipă trebuie să dezvoltați abilități de cooperare și comunicare. Metode: lucrul în grup, brainstorming, discuții.

Obiective de invățare

  • Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare
  • Recunoașterea misiunii, viziunii, valorilor și obiectivelor instituției (instrument VMOSA)
  • O mai bună înțelegere a strategiei

Rezultatele învățării

LO1: Managerii vor fi capabili să pregătească pașii următori strategiei de digitalizare

LO2: Managerii vor fi capabili să definească misiunea, viziunea, valorile și obiectivele instituției

LO3: Managerii vor fi capabili să defininească nevoile în ceea ce privește implementarea strategiei de digitalizare