Obiectiv: rezolvarea problemelor, comunicare

Cel mai bun pentru (dimensiunea grupului): grup mic sau mare

Timp: 30 de minute

Materiale necesare: Zoom de Istvan Banyai

Prezentați fiecărui participant o fotografie din cartea lui Istvan Banyai, Zoom. Explicați faptul că participanții nu pot decât să se uite la propria imagine și să o țină ascunși de ceilalți. Participanții trebuie să-și studieze fotografiile și să facă tot ce le stă în putință pentru a le descrie altora, deoarece echipele lucrează împreună pentru a pune fotografiile în ordinea corectă.

Această activitate se concentrează pe promovarea abilităților de rezolvare a problemelor prin împingerea participanților la conlucrare și comunicare între ele pentru a atinge obiectivul comun. De asemenea, permite liderilor naturali să se înfăptuiască și să se ocupe de îndeplinirea celei mai eficiente sarcini.

Acest exercițiu de rezolvare a problemelor îi învață pe participanți să lucreze într-o echipă și demonstrează munca „departamentală”: conceptul că fiecare individ contribuie la un efort mai mare al echipei, deși contribuția lor poate să nu fie întotdeauna evidentă. Exercițiul funcționează cel mai bine atunci când implică participanți din mai multe departamente organizaționale care îndeplinesc o varietate de roluri.

Folosind Zoom de Istvan Banyai este doar un exemplu, puteți folosi același mod.

https://www.smartsheet.com/top-team-building-games-experts-share-their-favorites

Aceasta este ilustrația pentru prezentarea rezumatului activității Zoom, a Bunelor Practici (Formarea Strategiei DAE în Lodz, ianuarie 2019)