Sesiunea este față-în-față cu o durată aproximativă de 3,5 ore. Abordarea ar trebui să fie cât mai practică posibil. Metodologia de formare se desfășoară în grupuri.

Sarcini pentru pregătirea atelierului ce vizează răspunsurile la întrebările:

– Ce avem? – cunoașterea resurselor instituției și a modului de utilizare a acestora (a le face utile)

– Ce vrem să facem?

– De ce avem nevoie în plus față de ceea ce avem deja?

– Unde o putem obține?

– Cum putem coopera?

După finalizarea setului de sarcini și analizarea acestora, se poate dezvolta un plan de acțiune.

Metode: lucrul în grup, brainstorming, discuții, dezbaterea de ce ar trebui implementate tehnologiile noi în instituție, team building și jocuri de strategie.

Obiective de invățare:

  • Să înțeleagă cum să vă dezvoltați încrederea în gestionarea și integrarea TIC în instituția dvs.
  • Să știe ce fel de acțiuni sunt necesare
  • Pregătirea modului de dezvoltare și implementare a tehnologiei TIC în instituție (Planuri de acțiune)

Rezultatele învățării

LO1: cursanții vor ști cum să organizeze structura echipei bazate pe colaborare care să susțină schimbările tehnologice

LO2: cursanții vor ști cum să-și recunoască propriul potențial și resursele instituției lor

LO3: o foaie de parcurs a activităților prevăzute și programul va fi proiectat. Se va stabili o nouă calitate a comunicării orientate spre participare în cadrul instituției și se va pune accentul pe înțelegerea nevoilor