Przestrzeń do omówienia przyszłej współpracy i kolejnych działań.

Poproś uczestników, żeby zapisali swoje przemyślenia o jednej lub dwóch rzeczach, których się nauczyli, które zapamiętali. Czy w czasie warsztatów dowiedzieli się czegoś, co zmieniło ich sposób postrzegania świata? Czy coś ich zaskoczyło? Czy zmienił się ich sposób myślenia
o świecie? Itd.

Uczestnicy w małych grupach lub z partnerami mają odpowiedzieć na następujące pytania…

  • Miła niespodzianka…
  • , co ciężko było zrozumieć…
  • Coś, z czym się nie zgadzasz…
  • Coś, co mocno popierasz…
  • Coś, co uznałeś za szczególnie interesujące…
  • Coś, czego się nie spodziewałeś…
  • Coś, o czym chcesz się więcej dowiedzieć…

Pytania, jakie ci się nasuwają…

Jest to ilustracja prezentacji i podsumowania efektów treningu i rezultatów. Dobra Praktyka (DEA Trening strategii w Łodzi, Styczeń, 2019)

Tutaj przedstawiamy nowe pytania, które powstały w czasie dyskusji na forum

  • Jaka siła tkwi w strategii?
  • Dlaczego tak istotny jest mój udział?
  • Co mogę zrobić lepiej?