Notatki do wybranego ćwiczenia: 5-dniowy warsztat / praca w grupach ze szkoleniowcami – dzień 5

Podczas tej sesji, podsumujemy całą pracę, jaką wykonaliśmy do tej pory i stworzymy finalną wersję strategii. Pakiet działań i procedur zalecanych dla danej instytucji powinien powstawać jako produkt powszechnego treningu strategicznego skupiającego się na koniecznych zmianach
i wdrożeniu nowych technologii. Taki pakiet powinien być zaprojektowany i zatwierdzony przez całe środowisko związane z instytucją. Należy zaplanować sposób informowania interesariuszy na każdym etapie wdrażania nowych technologii.