Sesje prowadzone są stacjonarnie, każda trwa około 3,5 godziny. Metody: praca w grupie, burza mózgów, dyskusja.

Cele nauczania

  • Planowanie strategii wprowadzania ICT
  • Tworzenie narzędzi do wdrożenia strategii ICT
  • Tworzenie planu działania o tym jak wprowadzić ICT do danej instytucji

Efekty nauczania

1: Menadżerowie będą umieli określić potrzeby związane z wprowadzeniem strategii cyfryzacji

2: Menadżerowie będą częścią strategii

3: Menadżerowie będą umieli zaprojektować działania, które będzie można wprowadzić
w placówce.