Omów i określ specyficzne fragmenty twoje placówki:

Jaka jest wasza wizja, misja, podstawowe wartości, dążenia i cele?

  • Wizja

Określenie wizji to określenie mentalnego obrazu tego co chcesz osiągnąć. Nie może w nim być bałaganu ani nie może być skomplikowany. Określenie wizji musi być na tyle proste, abyś zawsze mógł je zobaczyć „oczyma duszy”

  • Misja

Określenie misji ustala w jaki sposób chcesz osiągnąć swoją wizję. Jest to określenie działania
i zwykle zaczyna się od „żeby”.

To także musi być proste, żeby można je było w każdej chwili przywołać.

  • Podstawowe wartości

Podstawowe wartości to wartości które są w centrum zainteresowania twoich działań biznesowych. Przykładem są etyka, środowisko naturalne, standardy pracy itd.

Obok określenia swojej misji, dobrze jest też określić dążenia i cele.

  • Dążenia

Dążenie to ogólne określenie czego potrzebujesz do osiągnięcia wizji swojego projektu biznesowego.

  • Cele

Cele to kluczowe etapy które jest uwarunkowane czasowo, używa się ich do pomiaru postępów do osiągnięcia zamierzonej wizji i celów.