Notatki do wybranego ćwiczenia: 5-dniowy warsztat / praca w grupach ze szkoleniowcami – dzień 3

Dlaczego budowanie strategii jest  ważne?

Planowanie strategiczne daje twojej organizacji możliwość określenia priorytetowych celów
i kluczowych działań, dzięki czemu można poświecić czas i zasoby na kluczowe inicjatywy.

Jak ułożyć trening strategiczny?

Ważne jest, aby pracować jak najbliżej uczestników szkolenia, zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa i zbierać ich pomysły, dlatego rekomendujemy formę warsztatową.

Opis celów ćwiczeń

Zestaw działań i procedur zalecanych dla danej placówki powinien powstawać jako produkt powszechnego treningu strategicznego skupiającego się na koniecznych zmianach
i wdrożeniu nowych technologii. Taki zestaw powinien być zaprojektowany i zatwierdzony przez całe środowisko związane instytucją. Należy rozplanować informowanie udziałowców na każdym etapie wdrażania nowych technologii.