Żonglowanie przedmiotami

Niezbędne przedmioty: piłki do żonglowania, woreczki (wypełnione ziarnkami grochu lub gorczycy, może też być zrolowana skarpeta).

Niezbędna przestrzeń: Niewielka. Zajęcia można prowadzić w budynku, lub na zewnątrz.

Wielkość grupy: Optymalnie8 do 14 osób (także efektywne przy nieco większej grupie)

Czas potrzebny: 20-30 minut

Zadanie na „przełamanie lodów” (Żonglowanie przedmiotami) integracja i trenowanie miękkich umiejętności

  1. Ustawiamy grupę w krąg, ustalamy kolejność rzucania i system, który prowadzi piłkę. Uczestnicy rzucają do siebie w kręgu.
  2. Rzucający musi podać imię osoby, która odbiera.
  3. Kolejne osoby łapią i odrzucają piłkę dalej. Trwa to dopóki każdy
    z uczestników złapał i rzucił piłkę przynajmniej raz (ćwiczenie powinno się zakończyć tam gdzie się zaczęło)
  4. Poproś członków grupy, aby podali od kogo dostali piłkę i komu ją rzucili.
  5. Ważne, żeby piłka była rzucana zawsze w tej samej kolejności.
  6. W następnej części ćwiczenia dodaj kolejne piłki, żeby sprawdzić, ile z nich można rzucać. Wprowadzanie tylu piłek, ilu jest uczestników może być niezwykle trudne. Możesz też dodać nową piłkę, idąca w odwrotnym kierunku, po to żeby wprowadzić nieco zamieszania w procesie.

Jest to ilustracja części integracyjnej: Żonglowanie przedmiotami Dobra Praktyka (DEA Trening strategii w Łodzi, Styczeń, 2019)

„(…) Trening prowadzony przez Inercia Digital, dał nam okazję do zwiększenia infrastruktury naszych działań szkoleniowych, poprzez użycie platformy Moodle; mimo, że już od jakiegoś czasu używaliśmy narzędzi ICT do działań szkoleniowych, nie byliśmy w stanie prowadzić kursów nauczania na odległość. Test na potencjał tej platformy z zakresu tworzenia zawartości kreatywnej, stały kontakt z uczestnikami szkolenia, przesyłanie ocen za przedmioty, odbył się
w czasie treningu w Łodzi, styczeń 2019 (…)”