Cel tego szkolenia to pomoc dla kadry centrum edukacji dorosłych w projektowaniu planu cyfryzacji szkoły. Pozwoli im określić, jakimi materiałami obecnie dysponują oraz stworzyć realny scenariusz rozwoju swojej organizacji.

Pod koniec szkolenia uczestnicy będą potrafili korzystać z kilku narzędzi, które pomogą w tworzeniu analizy ich obecnej sytuacji oraz planowaniu strategii cyfryzacji ich ośrodka