Mimo, że e-learning nie jest nowym pomysłem, to termin ten nadal wydaje się tajemniczy. Używana przez nauczycieli i szkoleniowców na całym świecie i wdrożona w niemal każdej placówce szkolnictwa wyższego, platforma e-learningowa daje edukatorom i uczącym się wspólną przestrzeń do pracy.

Note: W załączniku I znajdziesz przewodnik uzytkowania Moodle, jeśli chcesz lepiej poznać  platformę e-learningową.