W zmieniającym się świecie, w którym mowa jest o nowej rewolucji człowieka, nauczanie też musi ewoluować. Podczas pracy z dorosłymi uczestnikami należy przedstawiać potrzebę i znaczenie postępu technologicznego.

Strategia Cyfryzacji Nauczania Dorosłych ma na celu dostarczenie ośrodkom edukacji dorosłych umiejętności, niezbędnych do projektowania strategii, która pozwoli im przejść z analogowych, przestarzałych metod do bardziej współczesnego podejścia, wykorzystującego technologie ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) dostępne dla edukatorów.

Projekt Strategia Cyfryzacji Edukacji Dorosłych powstał dzięki programowi Unii Europejskiej Erasmus+, działanie Key Action 2 dla rozwoju innowacji w edukacji dorosłych, przy współpracy 7 partnerów z 5 różnych krajów. Uczestnicy projektu to Inercia Digital (koordynator, Hiszpania), Sinergia Società Cooperativa Sociale (Włochy), Consorzio Lavoro e Ambiente (Włochy), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska), Casa Corpului Didactic Teleorman (Rumunia), IES Jacarandá (Hiszpania) i Oltu Public Education Center (Turcja).

W tym przewodniku, jako głównym rezultacie naszego projektu, przedstawiamy szkolenie dla kierowników centrów nauczania dla dorosłych, dla kadry administracyjnej, jak i wykładowców, które pomoże im zaplanować i wprowadzić strategię cyfryzacji.

You can also download it here:

Table of contents