O projekcie

W zmieniającym się świecie, w którym mowa jest o nowej rewolucji człowieka, nauczanie musi ewoluować razem z nim. Podczas pracy z dorosłymi uczącymi się, należy im pokazać potrzebę i znaczenie postępu technologicznego.
Strategia Cyfryzacji Nauczania Dorosłych ma na celu dostarczenie ośrodkom edukacji dorosłych umiejętności niezbędnych do wprowadzenia strategii, która pozwoli im przejść
z analogowych, przestarzałych metod do współczesnego podejścia, wykorzystując technologie dostępne dla edukatorów.

Projekt Strategia Cyfryzacji Nauczania Dorosłych we współpracy 7 partnerów z 5 różnych krajów, jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, jako Key Action 2 dla rozwoju innowacji w edukacji dorosłych. Partnerzy projektu w tym projekcie to Inercia Digital (koordynator, Hiszpania), Sinergia Società Cooperativa Sociale (Włochy), Consorzio Lavoro e Ambiente (Włochy), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska), Casa Corpului Didactic Teleorman (Rumunia), IES Jacarandá (Hiszpania) and Oltu Public Education Center (Turcja).
W przewodniku rozwoju strategii cyfryzacji (Narzędziownik), który jest głównym produktem naszego projektu, zawarto wskazówki dla kierowników centrów nauczania dla dorosłych, dotyczące tego jak szkolić zarówno pracowników administracji, jak i wykładowców, aby umieli zaplanować i wprowadzić strategie cyfryzacji.

Partnerstwo