Strategia Cyfryzacji Edukacji Dorosłych

W zmieniającym się świecie, w którym mowa jest o nowej rewolucji człowieka, nauczanie musi ewoluować razem z nim. Podczas pracy z dorosłymi uczącymi się, należy im pokazać potrzebę i użyteczność postępu technologicznego.
Strategia Cyfryzacji Nauczania Dorosłych ma na celu dostarczenie ośrodkom edukacji dorosłych umiejętności niezbędnych do wprowadzenia strategii, która pozwoli im przejść
z analogowych, przestarzałych metod, do bardziej współczesnego podejścia, wykorzystując technologie dostępne dla edukatorów.

BUDUJ STRATEGIĘ

Stwórz plan, który pozwoli twojej organizacji wejść w nową cyfrową erę

UCZ SIĘ

Nasz zestaw poradników i najlepszych praktyk pozwoli ci określić swoje potrzeby

UDOSTĘPNIJ

Zajrzyj na nasze forum i poznaj innych ekspertów, którzy podzielają twoje zainteresowania

Aktualności